Egemen Güngör Avukatlık Bürosu

Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcı ve sona ermesi ile ilgili yasal düzenlemedir.  kişilerin hak ehliyetinin başlangıcı, fiil ehliyeti, kişiliğin sona ermesi, gaiplik kararı, ölüm karinesi, kişilerin ad üzerindeki hakkı, hısımlık, tüzel kişiliğin kurulması, tüzel kişiliğin hak ehliyeti, tüzel kişilerin organları, tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukukun bir dalıdır.

Bilgi Formu

Kişiler Hukuku hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçin.