UYAP Sertifika Formu

Gerekli Belgeler

 1. Ruhsat başvuru Dilekçesi
 2. 2 Adet Arşivli Sabıka Kaydı
 3. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından ilişiği olmadığına dair yazılar
 4. 6 Adet  6 * 9  Cübbeli fotoğraf - 3 Adet Cübbeli vesikalık fotoğraf 1 Adet Pul Fotoğraf
 5. 737 ,00 - TL  2010 yılı giriş aidatı 
 6. 330,00 - TL 2010 yılı aidatı
 7. 362, 60 - TL Ruhsat Harcı 
 8. 300, 00 - TL Ruhsat Masrafı

Gerekli Belgeler

 1. DİLEKÇE  (Baroda yazılacak )
 2. İKAMETGAH İLMUHABERİ (Muhtardan 2 adet)
 3. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (Muhtardan 2 adet)
 4. 2 adet NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 5. SAĞLIK RAPORU (Hükümet Tabipliğinden 2 adet)
 6. ARŞİVLİ SİCİL SABIKA KAYDI (2 adet)
 7. MEZUNİYET BELGESİ (Noter tasdikli 2 adet) (Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olan stajyer adaylarının noksan dersinin kalmadığını belirtir belge ve denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir.)
 8. 10 VESİKALIK FOTOĞRAF (KRAVATLI – SAKALSIZ)
 9. 500.00 - TL. TEBERRU
 10. BEYANNAME   (Baroda yazılacak)
 11. TAKDİMNAME (Baroda yazılacak) TAKDİM EDEBİLECEK 2 AVUKAT İSMİ
 12. MUVAFAKATNAME (Baroda yazılacak) YANINDA STAJ YAPILACAK AVUKATIN İSMİ
 13. SSK.  BAĞ – KUR ve EMEKLİ SANDIĞI MÜD. İLİŞİĞİ OLMADIĞINA  DAİR YAZI.

(www.ssk.gov.tr sayfasından Barkotlu olarak internetten çıktısı alınacaktır.)

Gerekli Belgeler

 1. DİLEKÇE
 2. BÜRO ADRESİ VE BÜRAYA AİT KİRA KONTRATI.
 3. İKAMETGAH İLMUHABERİ ( Muhtardan 2 adet )
 4. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ ( Muhtardan 2 adet )
 5. 2 Adet NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 6. SAĞLIK RAPORU ( Hükümet Tabipliğinden 2 adet )
 7. 10 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( KRAVATLI SAKALSIZ )  
 8. 737,00 – TL GİRİŞ AİDATI
 9. 330,00 – TL 2010 YILI AİDATI

Gerekli Belgeler

 • Nakil istemine dair dilekçe
 • 2 Adet ikametgah ilmühaberi
 • 2 Adet tastikli nüfus cüzdanı örneği
 • 2.nci altı aylık stajını hangi avukatın yanında yapacağına dair muvaafakatname
 • 10 adet vesikalık  ( sakalsız kravatlı fotoğraf - bayansa başı açık )
 • 100.00 TL. Teberru

Gerekli Belgeler

 1. STAJ BİTİM BELGESİ
 2. NAKİL ve RUHSAT DİLEKÇESİ
 3. İKAMETGAH İLMUHABERİ 2 ADET
 4. NÜFUS CÜZDAN SURETİ 2 ADET
 5. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ 2 ADET
 6. YENİ TARİHLİ ARŞİVLİ SABIKA KAYDI  2 ADET
 7. 6 ADET 6*9 CÜBBELİ FOTOĞRAF ve 3 ADET VESİKALIK YADA PUL CÜBBELİ  FOTOĞRAF
 8. 737,00 –  TL GİRİŞ AİDATI
 9. 330,00 – TL YILLIK AİDAT
 10. 362,60 – TL RUHSAT HARCI
 11. 300,00 – TL RUHSAT MASRAFI

Bu örnek bir içerik, kendi metin ve görüntüleriniz ile değiştirebilirsiniz.

 1. DİLEKÇE
 2. İKAMETGAH İLMUHABERİ (Muhtardan 2 Adet)
 3. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (Muhtardan 2 Adet)
 4. SAĞLIK RAPORU (Hükümet Tabipliğinden 2 Adet)
 5. SABIKA KAYDI (2 Adet)
 6. MEZUNİYET BELGESİ (Noter Tasdikli 2 Adet)
 7. 10 ADET 6*9 ve 3 ADET VESİKALIK CÜBBELİ FOTOĞRAF
 8. BAKANLIĞIN EMEKLİYE AYRILDIĞINI GÖSTERİR YAZI
 9. AYRILIŞ TARİHİNİ GÖSTERİRİ YAZI
 10. 10 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (KRAVATLI - SAKALSIZ)
 11. 362,60 YTL RUSAT HARCI
 12. 300,00 YTL RUHSAT MASRAFI
 13. 330,00 YTL 2010 YILI AİDATI
 14. 737,00 YTL. 2010 GİRİŞ AİDATI
 15. BEYANNAME
 16. BAKANLIKTAN SİCİL ÖZETİ
 1. Baro levhasından silinmesine dair Yönetim Kurulu Kararı
 2. Dilekçe ( Baro levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına dair )
 3. Nüfus Cüzdanı Örneği ( Noter Onaylı ve T.C.Kimlik No )
 4. İkametgah Belgesi
 5. Adli Sicil Belgesi
 6. Sağlık Raporu ( Hükümet Tabipliğinden )
 7. Bildiri Kağıdı ( Av.K.nun 5.maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin) (Baroda Yazılacak)
 8. Avukat Raporu ( Avukatlık Kanununun 19.maddesine göre düzenlenen)        (Baroda Yazılacak)
 9. Silinme ile levhaya yeniden yazılma istemi arasında geçen süre içerisinde ne gibi bir işle uğraştığını kanıtlayan belge.
 10. Hakim – C.Savcısı ise Sicil Örneği ( Özeti ) Personel Genel Müdürlüğünden
 11. Hakim – C.Savcısı isi siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge ( Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden )
 12. Memur ise sicil özeti
 13. Memur ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge
 14. Diğer görevlerde ise ne iş yaptığı
 15. Avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığını kanıtlayan belge
 16. Baro levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
 17. Baro Yönetim Kurulu Kararının aslına ve örneğine damga pulu
 18. 2 Adet takdim edecek avukat ismi.