04 Ocak 2017 41:41

Miktar içeren ibra sözleşmelerinde alacağın tamamen ödenmiş olması borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde dairemizin kökleşmeş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir.