04 Ocak 2017 37:37

Kira parası götürülecek borçlardan olup, adi posta havalesi ile gönderilen ödeme olarak kabul edilemez. Yasal sire içerisinde istenilne kira parasının ödenmedinde temerrüt olgusu gerçekleşmiştir. Mahkemece temerrüt nedeni ile tahliye kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.