04 Ocak 2017 17:17

Kasten yaralama suçu ile basit tehdit suçunun takibinin şikayete bağlı bulunduğu, şikayet hakkının şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu, maktulün şikayet hakkını kullanmadan öldüğü ve soruşturma koşulunun gerçekleşmediği anlaşılmakta, sanık hakkında bu suçlardan açılan kamu davalarının TCK. un 73-1 ve CMK.nun 223/8 uyarınca düşürülmesine karar verilmesini gerekirken, yazılı biçimde mahkumiyet hükümlerinin kurulması,bozmayı gerektirmiştir.