Baro Levhasına Avukat Olarak Yeniden Yazılma İsteminde Bulunan Avukatlardan İstenen Belgeler

Baro Levhasına Avukat Olarak Yeniden Yazılma İsteminde Bulunan Avukatlardan İstenen Belgeler
 
1 – Baro levhasından silinmesine dair Yönetim Kurulu Kararı

2 – Dilekçe ( Baro levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına dair )

3 – Nüfus Cüzdanı Örneği ( Noter Onaylı ve T.C.Kimlik No )

4 – İkametgah Belgesi

5 – Adli Sicil Belgesi

6 – Sağlık Raporu ( Hükümet Tabipliğinden )

7 – Bildiri Kağıdı ( Av.K.nun 5.maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin) (Baroda Yazılacak)

8 – Avukat Raporu ( Avukatlık Kanununun 19.maddesine göre düzenlenen)        (Baroda Yazılacak)

9 – Silinme ile levhaya yeniden yazılma istemi arasında geçen süre içerisinde ne gibi bir işle uğraştığını kanıtlayan belge.

10 – Hakim – C.Savcısı ise Sicil Örneği ( Özeti ) Personel Genel Müdürlüğünden

11 – Hakim – C.Savcısı isi siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge ( Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden )

12 – Memur ise sicil özeti

13 – Memur ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge

14 – Diğer görevlerde ise ne iş yaptığı

15 – Avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığını kanıtlayan belge

16 – Baro levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

17 – Baro Yönetim Kurulu Kararının aslına ve örneğine damga pulu

18 – 2 Adet takdim edecek avukat ismi.
Copyright ©2016 Avukat Egemen Güngör, All Rights Reserved. Web Tasarım  ElitNET                           Yasal Uyarı
free website
built with
kopage